header 011
امروز : شنبه - 27. دی 1399 - 2. جمادي‌الثاني 1442 - 16. ژانویه 2021

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت | EN

5555

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نظرسنجینظر شما در مورد سایت چیست؟

معرفی دفتر زنان

سازمان بهزيستي كشور در راستاي تحقق بخشي ازاهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي جهت برپايي عدالت اجتماعي، برقراري رفاه اجتماعي و پاسداري از كيان خانواده به عنوان بنيادي ترين و اصلي ترين نهاد جامعه يعني خانواده و فراهم نمودن زمينه هاي استقلال و خودكفايي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ‌آموزشي و تربيتي و در نهايت بازتواني و توانمند سازي خانواده هاي نيازمند شكل گرفته است از آنجا كه داشتن تمدن و فرهنگ و جامعه پويا و سازنده در گرو ايجاد ساختار خانواده پويا و بالنده است.

 

زنان نقش مهم و بسزايي در خانواده و بويژه در خانواده هايي كه زنان به هر علتي سرپرست خانوار هستند، را دارند به منظور به حداقل رساندن مشكلات و مسائل قشرهاي محروم ضروري است.خدمات خاصي به اين قشر رسانده شود كه در همين راستا امور زنان و خانواده اجراي طرح هاي زير را به عهده دارد:

 

نوع فعاليت:

1- طرح بازتواني و قادر سازي خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست.

2- ارائه خدمات اجتماعي به خدمت گيرندگان تحت پوشش.

3- اجراي طرح گروههاي هميار زنان خود سرپرست.

4- آموزشهاي فني و حرفه اي مبتني بر امكانات جامعه.

5- پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان عضو خانواده هاي تحت حمايت.

6- اجراي طرح اسكان موقت و حمايت اجتماعي از زنان فاقد سرپناه.

7-پرداخت وام خود اشتغالي از محل تبصره هاي مصوب.

8- اجراي طرح بهبود تغذيه و توزيع مواد غذايي مناسب در خانواده تحت حمايت.

9- ساماندهي موسسات خيريه و غير دولتي جهت اجراي اهداف و برنامه سازمان بهزيستي.

10- تامين بيمه خدمات درماني خانواده هاي تحت پوشش.

11- سواد آموزي اعضاي خانواده خدمت گيرنده.

12- توزيع شيرخشك به فرزندان خانواده هاي نيازمند.

13- ارائه خدمات اجتماعي به چند قلوها.

14- پرداخت شهريه دانشجويان خانواده هاي تحت پوشش.

15- صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت كلينيك مددكاري اجتماعي.

16- پرداخت وديعه مسكن.

17- پرداخت حق بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي و عشاير.

18- طرح كمك به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست.

19- توانمند سازي مددجويان قابل بازتوان از طريق كلينيك هاي مددكاري.

21- گسترش خدمات اجتماعي توسط كلينيك هاي مددكاري با اولويت مناطق محروم.

22- اجراي طرح خدمات مالي خرد.

 

شرايط عمومي خدمت گيرندگان (خانواده هاي نيازمند و زنان سرپرست خانوار ):

1- درآمد ماهيانه خانواده ها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام كشوري كمتر ياشد.

2- ايراني بوده يا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند:

اتباع خارجي داراي مجوز رسمي اقامت يا گواهينامه معتبر از مراجع ذيصلاح مي توانند از مزاياي مندرج در آن برخوردار گردند.

3- از مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان ساير موسسات يا قوانين حمايتي ديگر برخوردار نباشند.

4- اشتغال پايدار آنها در زمان مراجعه و بررسي مقدور نباشد.

5- فرزندان پسر تا رسيدن به 18 سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار مي گيرند.

6- 3 سال سابقه سكونت متوالي در همان شهر داشته باشند.

7- نظر مددكار اجتماعي مبني بر احراز شرايط عمومي.

8- تاييد از كار افتادگي سرپرست خانوار از طريق پزشك معتمد سازمان.

9- ارائه گواهي فوت – طلاق نامه – يا مداركمعتبر از مراجع قضايي دال بر متواري بودن همسر.

 

مراحل انجام كار:

1- ارائه درخواست اوليه توسط متقاضي به بهزيستي استان تهران، بهزيستي شهرستان و يا يكي از واحدهاي تحت پوشش.

2- معرفي متقاضي به يكي از مجتمع هاي بهزيستي شهرستانهاي استان.

3- بازديد منزل و ارائه گزارش مددكاري توسط مددكار اجتماعي.

4- در صورت تاييد مددكار اجتماعي و دارا بودن شرايط ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده.

 

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده:

1- درخواست متقاضي.

2- گزارشات مربوط به مصاحبه و استعلام از موسسات و انجمن ها و ساير منابع.

3- تصوير شناسنامه متقاضي و اعضاي خانواده وي.

4- گواهي تحصيلي فرزندان.

5- اخذ مدارك معتبر از قبيل اجاره نامه و ... دال بر سكونت متقاضي.

6- اخذ مدارك مستند دال بر فوت سرپرست (در صورت فوت سرپرست).

7- مدارك قانوني دال بر مفقود الاثر بودن يا متواري شدن سرپرست خانواده.

8- اخذ گواهي از كار افتادگي (به ميزان حداقل 50%) با ذكر مدت آن.

9- ارائه گواهي مبني بر زندان بودن سرپرست.

10- ارائه گواهي از مركز بازپروري مراكز درمان سرپايي معتادين مبني بر گذراندن دوران بازپروري.

11- ارائه گواهي معتبر مبني بر انجام خدمت سربازي سرپرست.

12- ارائه تصوير حكم دادگاه يا ارائه مدركي دال بر جاري شدن صيغه طلاق و حضانت كودكان توسط مادر و عدم توانايي پدر در پرداخت نفقه.

13- اخذ مدرك كتبي دال بر عدم دريافت مستمري از كميته امداد و ساير موسسات حمايتي.

 

زمان ارائه خدمت:

در مدت 1 ماه پرونده تشكيل و در كميته بهزيستي شهرستان مطرح ميگردد.

 

فراخوان

بهزیستی از نگاه تصویر

  • 1--.jpg
  • 2--.jpg
  • 3--.jpg
  • 4--.jpg
  • 5--.jpg
  • 6--.jpg